نشانی دفتر مرکزی : تهران،میدان فردوسی، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید موسوی (فرصت جنوبی)، پلاک 27، اداره کل دانشجویان بین الملل
دفتر مدیر کل:
تلفن: 96664341 – 021
کدپستی: 44734-15819

نشانی دفتر :اداره کل امور دانشجویان، طبقه اولاتاق 200
رئیس اداره سنجش تحصیلی و خدمات آموزشی:
خانم قنبری
تلفن: 96664351 – 021
ایمیل: s.ghanbari@saorg.ir

نشانی دفتر :اداره کل امور دانشجویان، طبقه اول
اداره امور کنسولی:
آقای علایی
تلفن: 96664345 – 021
ایمیل: consularaffairs@saorg.ir

نشانی دفتر :اداره کل امور دانشجویان، طبقه اول
کارشناس اداره کل امور دانشجویان بین المللی:
خانم توکلی
تلفن: 96664357 – 021
ایمیل: a.tavakoli@saorg.ir

ردیف

نام و نام خانوادگي

سمت

شماره داخلي

1

دکتر جعفر رازقی

مدیر کل دانشجویان بین المللی

96664340

2دکتر امیر فرخیمعاون مدیر کل96664338
3دکتر محمد امیریمعاون مدیر کل96664331

4

خانم قنبری

رئیس اداره سنجش تحصیلی و خدمات آموزشی

96664351

5

خانم هاجر شمس

رئیس اداره جذب و پذیرش

96664352

6

خانم حیدری

مسئول دفتر

96664341

7

خانم مرادی

کارشناس اداره کل

96664355

8

خانم حسینی

کارشناس اداره کل

96664344

9

آقای علایی

معاون اداره کنسولی

96664345

10

آقاي بحيرايي

کارشناس اداره کل

96664348

11

آقای محمدعلی

کارشناس اداره کل

96664469

12

خانم زعیمی

کارشناس اداره کل

96664359

13

خانم زهرا نیلفروشان

کارشناس اداره کل

96664396

14

مهدی عبادی

کارشناس اداره کل

96664372

15

خانم مومن زاده

کارشناس اداره کل

96664349

16

خانم توکلی

کارشناس اداره کل

96664357

17

آقای طاهری

 

 

ارسال پیام