متقاضی محترم تاسیس موسسه جذب دانشجوی بین المللی

لطفا قبل از اقدام به ثبت نام، آیین نامه ها و شیوه نامه های مربوط به نحوه نظارت و فعالیت بر موسسات را مطالعه فرمایید.

ثبت نام موسسات جذب

 • مشخصات فردی

 • آدرس سکونت در سه سال اخیر:

 • سوابق تحصیلی:

 • سوابق ایثارگری:

 • شامل رزمنده، جانباز،آزاده ///// فرزند رزمنده، جانباز،آزاده، شهید
  همسر رزمنده، جانباز،آزاده، شهید ///// برادر،خواهر،پدر،مادر شهید
 • سوابق فعالیت های آموزشی و پژوهشی:

 • تسلط به زبانهای خارجی:

 • کشورهای مورد تقاضا جهت جذب دانشجو: (حداکثر 5 کشور):

 • استان و شهر مورد تقاضا جهت فعالیت موسسه:

 • لطفا تمامی مستندات و هر نوع مدرک دیگری که فکر می کنید در جهت صدور مجوز به شما کمک می کند را در قالب یک فایل فشرده بنام خود یا موسسه با حجم حداکثر ۲۰ مگابایت بارگزاری نمایید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip, rar.