اداره امور دانشجويان بین المللی سازمان امور دانشجویان، وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری که تا سال 1400بنام اداره کل دانشجویان غیر ایرانی فعالیت می‌کرد، با شروع دولت سیزدهم با هدف افزایش جذب دانشجویان بین المللی و تقویت دیپلماسی علمی اقدام به توسعه فعالیتهای خود نموده است. اداره امور دانشجويان بین المللی زیر مجموعه معاونت بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان می باشد و اموری مانند ارائه تسهيلات و رفع مشكلات تحصيلي ، جذب دانشجويان جهت ادامه تحصيل در ايران، رسيدگي به مسائل آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي، اعطاي بورس هاي تحصيلي، خدمات اخذ و تمدید ویزا به دانشجویان متقاضی تحصیل در ایران، صدور مجوز برای موسسات جذب دانشجوی بین المللی را برعهده دارد. این اداره کل مشتمل بر سه اداره جذب و پذیرش، سنجش تحصیلی و اداره امور کنسولی می باشد.